Eleccions al Consell Escolar 2012


Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre es durà a terme el procés de renovació d'una de les parts del Consell Escolar (quatre mares/pares i dos mestres). Recordeu que el Consell escolar és l'òrgan de participació dels pares, mares o tutors legals dels alumnes en el funcionament i govern de l'escola.

La Junta Electoral encarregada d’organitzar el procés electoral ha aprovat el següent calendari:

17-10-12 Exposició del cens de pares/mares al tauló d’anuncis. Inici del període de reclamacions. També podeu recollir a la secretaria del centre els models per presentar candidatures.

23-10-12 A les 12 h. finalitza el termini de reclamacions al cens provisional.

31-10-12 Publicació del cens definitiu al tauló d’anuncis.

06-11-12 A les 12 h. finalitza el termini de presentació de candidatures.

13-11-12 Publicació i comunicació de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals entre tots els pares/mares del cens.

16-11-12 A les 12h. finalitza el termini de reclamacions de candidatures provisionals. Ja es pot sol•licitar el vot per correu (a la secretaria del centre), així com es pot sol•licitar l’acreditació per ser supervisor/a de les meses.

20-11-12 Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

22-11-12 A les 12 h. finalitza el termini per sol•licitar el vot per correu i l’acreditació com a supervisor/a.

29-11-12 Eleccions de pares/mares (de 13:30 a 14:30 hores).

05-12-12 Proclamació dels candidats electes.

Abans del 21-12-12 Sessió de constitució del nou Consell Escolar.

Per tenir més informació o per recollir els models de candidatures podeu passar per Secretaria.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

NOVA WEB DE CENTRE! / NUEVA WEB DE CENTRO!

Graduació 6è d'ed. infantil i 6è d'ed. primària

Graduació 2022-2023