Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: novembre, 2012

CINEMA A SA CALA

Imatge
Pro viatge d'estudis dels alumnes de 6è.    

Convocades ajudes de renovació per a llibres de text

Us informam que el passat 15 de novembre es va publicar al BOIB la resolució per la qual es convoquen ajudes de renovació per a llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2011/2012. - L es ajudes van destinades a les famílies dels alumnes de tots els cursos d’educació primària . - El model oficial de sol·licitud (annex 2) el podeu trobar a la convocatòria o a la secretaria de l'escola. També s'ha de presentar l' annex 3 (document d'acceptació de la subvenció) i l' annex 4 (declaració responsable de no existir causa d'incompatibilitat). - Les sol·licituds es presentaran a l'escola fins el dia 25 de novembre de 2.012 .

VAGA GENERAL del dia 14 de novembre

Benvolgudes famílies: EL PROPER DIMECRES 14 DE NOVEMBRE HI HA CONVOCADA UNA VAGA GENERAL . La prestació de serveis essencials en els centres docents no universitaris, públics, privats o concertats, en l’àmbit de les Illes Balears, en el supòsit de situacions de vaga que afectin el funcionament normal dels centres, s’ha d’ajustar al que disposen el Reial decret 417/1988, de 29 d’abril (BOE de 5 de maig), i el Decret 16/1985, de 21 de febrer (BOIB de 10 de març). En base a les mesures establertes al Consell de Govern del dia 9 de novembre, els centres docents han de romandre oberts durant la situació de vaga convocada per al dia 14 de novembre de 2012. Per tal de fer efectiu el compliment del que disposen les normes esmentades, s’han d’adoptar les mesures que s’indiquen a continuació: - El director, en l’exercici de les seves funcions, ha de garantir l’obertura del centre durant la jornada escolar. - El director  i la secretària que han de romandre en el centre durant la situació de vag

Ajudes de transport escolar del curs 2011-12

Imatge
Us informam que s'ha publicat la resolució de les  AJUDES DE TRANSPORT ESCOLAR del passat curs escolar, el 2011-12. Les bases que regeixen tot el procés es troben al  BOIB  nº 167 de 10 de novembre de 2.012. Aquí podeu descarregar el model de solicitud . Recordau que el darrer dia per a presentar la sol·licitud és el dimarts 20 de novembre .