CADA VEGADA QUE ENSENYES ALGUNA COSA A UN NEN LI ESTÀS LLEVANT LA OPORTUNITAT D’APRENDRE-HO.

JEAN PIAGET

divendres, 30 d’octubre de 2020

PONT DE TOTS SANTS

 Estimades famílies, 

Us volem recordar que el dilluns 2 de novembre (substitució de festivitat local)  tendrem vacances. Ens tornarem a veure el  dia 3 de novembre. 

BON CAP DE SETMANA LLARG!!

dimecres, 14 d’octubre de 2020

CONVOCATÒRIA AJUTS MENJADOR ESCOLAR 2020-21

 Benvolgudes famílies,

El dia 6 d’octubre de 2020 es va publicar al BOIB la resolució per la qual es convoquen els ajuts de MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2020-21 (BOIB núm. 72, de 6 d’octubre de 2020). El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el DIMECRES 21 D’OCTUBRE.

Requisits del sol·licitants:

a. Beneficiaris directes:

-    Alumnes que es trobin en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.

-    Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

-    Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b. Beneficiaris per barem:

-     Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè de les bases de la convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostaria.

-     Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostaria:

·        Alumnes que durant el curs 2020-2021 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida i no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

·         Alumnes escolaritzats en centres fora del seu municipi quan en el seu no s’imparteixin els estudis que estan cursant.

Per presentar la solicitud en Secretaria heu de demanar cita a través del correu ceiplabritja@educaib.eu o del telèfon 971333071.

dimarts, 6 d’octubre de 2020

Parlam amb les mans.

 Bones tardes famílies,

La setmana passada tots els alumnes del centre vam gaudir d'unes activitats en llengua de signes per celebrar el dia internacional de les persones sordes i el dia internacional de les llengües de signes.

Ha estat molt divertit i hem après molt, estam desitjant tornar a gaudir d'aquesta experiència!

A continuació us deixam un petit vídeo-resum, esperam que us agradi!